divan edebiyatı

Yavuz Sultan Selim

Merdüm-i dîdeme bilmem ne füsun etdi felek
Giryemi kıldı füzûn eşkimi hûn etdi felek
Şîrler pençe-i kahrımda olurken lerzân
Beni bir gözleri âhûya zebûn etdi felek

Selimi (Yavuz Sultan Selim)

Yavuz Sultan Selim  hata affetmeyen, tavizsiz devlet siyasetinin yanında muhteşem bir şairdir.
Aşağıda paylaşığım eşsiz beyit divan şiirinin harikalarından, soldan sağa, yukarıdan aşağıya aynı vezini veriyor.
saygı, hürmet, rahmet ve selam ecdadın üzerine olsun.
Sanma şahım      herkesi sen                sadıkane           yar olur
Herkesi sen         dost mu sandın       belki ol              ağyar olur
sadıkane               belki ol                       alemde              serdar olur
yar olur                ağyar olur                 serdar olur      didar olur

Nef’i den

Nef’i
Bize Tahir Efendi kelp demiş, İltifatı bu söz ile zahirdir.
Mâlikî mezhebim zira, İtikadımca kelp tahirdir.

Kelp : köpek Tahir :temiz demektir.

TAHİR EFENDİ
Zehr-i hicvi cihana neşredenin dili bir şekzeban-ı efidir
Tahir olmaz köpek fakat beşere Nef-i vardır, o halde Nef’idir”

nefi: faydalı, yararlı demektir.

 Scroll to top