Ben Divanı Hakan  

Yaş Otuzbeş

Üçyüzatmışbeş adımda, boş beleş
Yolun yarısına olup tebelleş
Tevellütten beriye otuzbeş
Çizik atıp gittin uğurlar olsun…

Yüzünden ne gördük ardını dönüp,
Kader ağlarına kördüğüm örüp,
Olanı oldurup hak reva görüp,
Yakıp yıkıp gittin uğurlar olsun…

Leave A Comment