Süzme çeşmin

Süzme çeşmin gelmesün müjgân müjgân üstine
Urma zahm-ı sîneme peykân peykân üstine

Gözlerini süzme de değmesin kirpiklerin kirpik üstüne
Vurma yaralı sineme sivri mızrak mızrak üstüne

Dilde gam var şimdilik sen gelme lutf it ey sürûr
Olamaz bir hânede mihmân mihmân üstine

Ey sevinç, şu aralar sinemde hüznü misafir ediyorum, affet beni,  sen bi süre gelme
Bir hanede kabul etmek olmaz misafir misafir üstüne

Yârdan mehcûr iken düşdük diyâr-ı gurbete
Dehr gösterdi bize hicrân hicrân üstine

Yardan ayrı düşmüş iken gurbete gittik birde sıladan ayrı düştük
Alem bize bunu da gösterdi, ayrılık ayrılık üstüne…

Rîze-i elmâs eker her açdığı zahma o şûh
Lutfı var olsun ider ihsân ihsân… üstine

O sevgili yarama elmas tozu ekiyor ki yaram geçmesin diye
Lütfediyor sağolsun, çünkü bu yara geçsin istemiyorum ettiği bağıştır, bağış üstüne

Hem mey içmez hem güzel sevmez demişler hakkına
Eylemişler Râsih’e bühtân bühtân üstine

Hem içki içmez hem de kimseyi sevmez diyorlar hakkımda
Etmişler Rasih’e onca iftira iftira üstüne…

Rasih Efendi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir