Ben Divanı Hakan  

Kısas

İnsan olmayan için İnsanlık deme bana,
geri bas…
adaletse kıstas
terazi hassas,
değil mi ki iman ettik,
dessasa iltimas yok,
kısas esas…
çalanı kes, kıyanı as…

Leave A Comment