Ben Divanı Hakan  

BKM kitap

bkm gazete ilanı
bkm kitap için hazırladığım gazete ilanı çalışması, hazır reklam çalışmasının BKM'ye entegresi demek daha doğru olur sanırım.. 🙂

Leave A Comment