El Divanı Hakan  

Bad-ı Saba

Kan aktığı günden beri cân ü tenimizden
Yâkuut fer almış denilür ma’denimizden

Bir gün ser-i kûyundan eğer geçsek o mâhın
Billâh o çemenzâr yanar dâmenimizden

Bir şeb bizi sevketse felek mev’id-i aşka
Vuslat tutuşur şûle-i pîrâhenimizden

Erbâb-ı temâşâya sehergâh-ı bahârân
Bir levha-i hûnin görünür şıîvenimizden

”Biz bülbül-i muhrik-dem-i şekvâ-yı firâkız
Âteş kesilür geçse sabâ gülşenimizden”

Yahya Kemal BEYATLI

2 thoughts on “Bad-ı Saba

 1. ebrusultan ekincioğlu

  Erbâb-ı temâşâya sehergâh-ı bahârân
  Bir levha-i hûnin görünür şıîvenimizden

  bu beyitin günümüz türkçesi ve yorumlamasını yazabilir mısınız acaba çok önemli

 2. Hakan

  Eğlence erbabına bahar sabahları hoş gelir, bizim matemli penceremizden bakıldığında tablo oldukça kanlı ve iç karartıcıdır.

  Eğlence erbabına sabahlar hoş ve bahar var
  Oysa matemle bakıyoruz biz ve kanlı bir tablo var

Leave A Comment